Wędrujące ptaki czyli…?

Czajka pospolita to ptak o charakterze wędrownym, będący jednym z przedstawicieli rodziny sieweczkowatych. Czajka pospolita zamieszkuje nie tylko niemalże Obszary całej Europy, ale również rejony od umiarkowanej strefy Azji, aż po Pacyfik. Warto wspomnieć w tym miejscu także, iż aż 75% europejskiej populacji czajki zwyczajnej zamieszkuje takie kraje jak Holandia, Polska i (północne) Niemcy.

W naszym kraju czajka pospolita w szczególności upodobała sobie zaś wschód, na którym to zamieszkuje najliczniej. W wielu wypadkach spotkać ją można w niższych partiach gór. Czajka pospolita to ptak, który musi żyć w określonej strefie klimatycznej, dlatego okres zimy spędza między innymi w Europie Zachodniej, wyspach usytuowanych na wschodnim Atlantyku, albo też na Bliskim i Dalekim Wschodzie.

Wędrownik

Czajkę zwyczajną bezsprzecznie uznać można również za jednego z najbardziej popularnych ptaków błotnych. Kluczową cechą wyglądu zewnętrznego czajki zwyczajnej jest brak dymorfizmu płciowego,  a więc morfologia zarówno samca jak i samicy jest taki sam. Różnica wynika natomiast z wyrastających z potylicy długich piór, układających się w charakterystyczny czub, który u samca jest dłuższy o mniej więcej 2 centymetry. Czytaj dalej Wędrujące ptaki czyli…?