Wysokość lotu ptaków

Jednym z przedstawicieli mysikrólikowatych (wliczanych też niegdyś do pokrzewkowatych) jest mysikrólik zwyczajny. Ptak ten zamieszkuje niemalże całą Europę, która najliczniej oblegana jest zdecydowanie w środkowej i wschodniej części. Gatunki te niezwykle często docierają również aż po wschodnią Syberię, a także Azji Mniejszej.

Izolowane populacje tego gatunku ptaka znajdują się w dodatku w północnej części Azji , a także Ameryce Północnej. Tryb życia mysikrólika zwyczajnego jest różny, ponieważ po części traktuje się go jako osiadły, a częściowo za wędrowny oraz koczujący. Zima jest dla tego gatunku okresem, w którym wyrusza ona w kierunku południowej Europy lub też północnej Afryki.

Ptaki lot

W Polsce mysikrólik pospolity upodobał sobie świerkowe lasy górskie oraz usytuowaną na północy kraju puszcze: Augustowską, Knyszyńską oraz Białowieską. Jest to gatunek niezwykle popularny naszym kraju, a jego najmniejszą najniższą liczebność można zauważyć tam, gdzie nie występują wspomniane lasy świerkowe. Mysikrólik zwyczajny jest ptakiem o najmniejszych rozmiarach na terenie całego kontynentu. Pomimo, że bardzo często za najmniejszego ptaka traktowany jest strzyżyk, to właśnie sięgający co najwyższej 9 centymetry długości mysikrólik, posiada w tej kategorii absolutne pierwsze miejsce na podium. Czytaj dalej Wysokość lotu ptaków

Czym żywią się ptaki?

Jastrząb gołębiarz, istniejący też pod inną nazwą jastrzębia zwyczajnego, to duży ptak drapieżny, który wywodzi się z rodziny jastrzębiowatych. Miejscem, które upodobał sobie ten gatunek ptaka do pomieszkiwania, jest przede wszystkim strefa lasu iglastego występująca na północnej półkuli globu ziemskiego. Jastrzębia gołębiarza spotkać można więc w Europie, Azji, Ameryce Północnej, a także północnych częściach Afryki.

Jastrząb gołębiarz zaliczany jest raczej do ptaków będących gatunkiem osiadłym. Koczowanie gatunku występuje tylko i wyłącznie poza okresem lęgowym, kiedy to ptaki zamieszkujące chłodniejsze rejony Ameryki Północnej oraz Azji udają się w stronę rejonów, które cechują się nieco bardziej sprzyjającym klimatem.

Pokarm dla ptaków

W Polsce jastrząb gołębiarz występuje bardzo nielicznie, a pojawiająca się zima jest dla niego powodem do dalekich wojaży, w trakcie których szuka odpowiednio łagodnego klimatu. Wierzchnia strona ciała dorosłych osobników jastrzębia gołębiarza jest szaro popielata. W innym kolorze jest z kolei spód, którego jasny popiel pokryty jest dodatkowo poprzecznymi, falistymi prążkami. Stanowi to szalenie charakterystyczną cechę morfologii  jastrzębia gołębiarza. Inaczej prezentują się natomiast młode osobniki, których wierzchnia strona ciała jest zdecydowanie bardziej brązowy, a faliste prążki zastępowane są przez plamki, których kształt przyrównuje się do spadających kropel wody. Czytaj dalej Czym żywią się ptaki?

Wędrujące ptaki czyli…?

Czajka pospolita to ptak o charakterze wędrownym, będący jednym z przedstawicieli rodziny sieweczkowatych. Czajka pospolita zamieszkuje nie tylko niemalże Obszary całej Europy, ale również rejony od umiarkowanej strefy Azji, aż po Pacyfik. Warto wspomnieć w tym miejscu także, iż aż 75% europejskiej populacji czajki zwyczajnej zamieszkuje takie kraje jak Holandia, Polska i (północne) Niemcy.

W naszym kraju czajka pospolita w szczególności upodobała sobie zaś wschód, na którym to zamieszkuje najliczniej. W wielu wypadkach spotkać ją można w niższych partiach gór. Czajka pospolita to ptak, który musi żyć w określonej strefie klimatycznej, dlatego okres zimy spędza między innymi w Europie Zachodniej, wyspach usytuowanych na wschodnim Atlantyku, albo też na Bliskim i Dalekim Wschodzie.

Wędrownik

Czajkę zwyczajną bezsprzecznie uznać można również za jednego z najbardziej popularnych ptaków błotnych. Kluczową cechą wyglądu zewnętrznego czajki zwyczajnej jest brak dymorfizmu płciowego,  a więc morfologia zarówno samca jak i samicy jest taki sam. Różnica wynika natomiast z wyrastających z potylicy długich piór, układających się w charakterystyczny czub, który u samca jest dłuższy o mniej więcej 2 centymetry. Czytaj dalej Wędrujące ptaki czyli…?